Công ty kế toán Hà Nội nhận giải thưởng Thương hiệu tin dùng và Nhà quản lý tiêu biểu thủ đô

Công ty kế toán Hà Nội nhận giải thưởng ” Thương hiệu tin dùng và Nhà quản lý tiêu biểu thủ đô ” Chương trình được truyền hình trực tiếp và phát sóng trên kênh H1 vào 9.30 ngày 23/05/2014. Hưởng ứng ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm quảng […]

Read More →
Thông tư 119/2014/TT-BTC Tổng hợp điểm mới cải cách thuế

THÔNG TƯ 119/2014/TT-BTC – TỔNG HỢP CHI TIẾT ĐIỂM MỚI CẢI CÁCH THUẾ     Tổng cục Thuế đã có Công văn 3609/TCT-CS ngày 26/8/2014 hướng dẫn về các điểm mới của Thông tư 119/2014/TT-BTC cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế. Thông tư 119/2014/TT-BTC      Toàn văn nội dung công văn như […]

Read More →
Mô tả công việc kế toán Sản xuất

Hiện nay, nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường hay các bạn ra trường đã lâu đang trong quá trình tìm việc và xin việc làm kế toán. Nhưng các bạn vẫn còn mơ hồ hay chưa định hình được vị trí công việc mình muốn làm là cần làm những gì: kế […]

Read More →
Mô tả công việc kế toán kho

Để giúp các bạn nắm được công việc kế toán kho bao gồm nhứng: trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ, và yêu cầu như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ giúp bạn hiểu rõ và định hình các vấn đề sau đây: 1.Trách nhiệm kế toán kho: – Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua […]

Read More →
Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung quy định về thuế theo nghị định số 91/2014/NĐ-CP. Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 10/10/2014, có một số nội dung sửa đổi như sau: 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thông tư sửa đổi về trích khấu hao tài sản cố định: Đối với ô […]

Read More →