Trả lời giải đáp về hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Trả lời giải đáp về hóa đơn theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC Thông báo số 273/TB-TCT ngày 29/8/2014 của Tổng cục Thuế về kết quả Hội nghị tập huấn và giải đáp một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng […]

Read More →
Mô tả công việc kế toán Sản xuất

Hiện nay, nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường hay các bạn ra trường đã lâu đang trong quá trình tìm việc và xin việc làm kế toán. Nhưng các bạn vẫn còn mơ hồ hay chưa định hình được vị trí công việc mình muốn làm là cần làm những gì: kế […]

Read More →
Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 tại các khu vực

Mức lương tối thiểu vùng năm 2015 tại các khu vực. Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 sẽ  Thay thế nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.   TẢI VỀ:   Nghị định số 103/2014/NĐ-CP  I. Các khu vực áp dụng mức lương tối thiểu: 1. Vùng I, gồm các địa […]

Read More →
Mô tả công việc kế toán kho

Để giúp các bạn nắm được công việc kế toán kho bao gồm nhứng: trách nhiệm, quyền hạn, quan hệ, và yêu cầu như thế nào? KẾ TOÁN HÀ NỘI sẽ giúp bạn hiểu rõ và định hình các vấn đề sau đây: 1.Trách nhiệm kế toán kho: – Lập chứng từ nhập xuất, chi phí mua […]

Read More →
Thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung quy định về thuế

Thông tư 151/2014/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung quy định về thuế theo nghị định số 91/2014/NĐ-CP. Thông tư do Bộ Tài Chính ban hành vào ngày 10/10/2014, có một số nội dung sửa đổi như sau: 1. Thuế thu nhập doanh nghiệp: Thông tư sửa đổi về trích khấu hao tài sản cố định: Đối với ô […]

Read More →
Học làm kế toán thuế thực tế

Kế toán thuế là vì trí rất quan trọng trong mỗi công ty và doanh nghiệp, đại diện để quyết toán với cơ quan thuế ? Công ty có tối thiểu được chi phí thuế phải nộp, hay tránh bị phạt vi phạm do làm sai luật thuế đều được quyết định bởi kế toán […]

Read More →
Hướng dẫn học làm kế toán trên excel

Học làm kế toán trên excel bằng bộ chứng từ thực tế tại Công ty đào tạo kế toán Hà Nội. Bạn được hướng dẫn làm tất cả các nghiệp vụ kế toán chỉ cần bảng excel như :  vào bảng kê nhập – xuât, lên bảng cân đối, lên báo cáo tài chính…. Giúp bạn […]

Read More →