Khởi nghiệp và cải tiến

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy khởi nghiệp, cải biến sáng tạo, ngày 04/11/2016, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN (Ngân hàng Ngoại thương) kết hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) đồng cơ quan Hội thảo “Ngân hàng Ngoại thương chung […]

Read More →