Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ hoàn thuế mới

Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ hoàn thuế mới trong trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn sai về hình thức do Bộ Tài Chính ban hành ngày 11/02/2014.

Nội dung công văn có những điểm đáng chú ý như sau:

–  Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế giá trị gia tăng đầu vào không được bồi thường của hàng hoá chịu thuế giá trị gia tăng bị tổn thất. “Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012″

–  Những trường hợp doanh nghiệp viết hóa đơn chỉ sai về “hình thức” sẽ vẫn được chấp nhận như sau  :

+ Hàng hóa xuất khẩu tại chỗ đã sử dụng hóa đơn GTGT

+ Hóa đơn viết tắt tên, điạ chỉ người mua hàng nhưng đúng MST

+ Viết hóa đơn nhưng chưa gạch chéo đúng quy định phần trống

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các Cục thuế kiểm tra thực tế nếu hóa đơn đã lập phù hợp với sổ kế toán, phản ánh đúng bản chất kinh tế, có thanh toán qua ngân hàng theo quy định. ” theo khoản 1 Điều 14, Điều 18 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012″

 Bạn có thể tải nội dung chi tiết Công Văn tạiCông văn Công Văn 1781/BTC-TCT hướng dẫn việc khấu trừ hoàn thuế mới

Nguồn : Hoclamketoan.edu.vn ( st )

Công ty kế toán Hà Nội thường xuyên khai giảng khóa học kế toán thuế ngắn hạn (10 buổi ), nhằm nâng cao nghiệp vụ kế toán thuế, kĩ năng quyết toán với cơ quan thuế và cập nhật cách luật thuế, kế toán , chính sách thuế mới nhất đang được áp dụng.

Các bạn quan tâm có thể liên hệ HOTLINE 0978 365 021 –  Ms Hòa để được biết thêm thông tin chi tiết.