Học chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn không

Đây là câu hỏi nhiều bạn đang băn khoăn mà không biết tìm thông tin chính thức ở đâu?

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI xin trả lời theo trích dẫn của Bộ Tài Chính để giải đáp thắc mắc của bạn.
Trích nguyên văn QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH:

 QUYẾT ĐỊNH :
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 43/2004/QĐ-BTC
NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2004 VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY CHẾ
VỀ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN TRƯỞNG”

chung chi ke toan truong Học chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn không

Chứng chỉ kế toán trưởng

Điều 9: Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng 

1. Mẫu phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” (Phụ lục số 04) và số đăng ký chứng chỉ do Bộ Tài chính phát hành và quản lý thống nhất trong phạm vi cả nước. Mẫu phôi “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” do Bộ Tài chính phát hành có dấu nổi của Bộ Tài chính.

2. Kết thúc khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng, đơn vị tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng gửi “Quyết định công nhận kết quả đạt yêu cầu khoá học” kèm theo “Danh sách học viên đạt yêu cầu khoá học” (Phụ lục số 03) về Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán), để xem xét cấp mẫu phôi và số đăng ký chứng chỉ. Sau khi có mẫu phôi và số đăng ký chứng chỉ được cấp, Thủ trưởng đơn vị tổ chức khoá học làm thủ tục cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.

3. “Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng” có giá trị sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp để bổ nhiệm kế toán trưởng lần đầu theo quy định tại khoản 2 Điều 53 của Luật kế toán. Những người có Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đã đủ điều kiện và được bổ nhiệm làm kế toán trưởng 1 lần thì Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng đó vẫn có giá trị để bổ nhiệm kế toán trưởng từ lần thứ hai trở đi, trừ khi khoảng thời gian không làm kế toán trưởng giữa 2 lần bổ nhiệm đã quá 5 năm. Những chứng chỉ được cấp theo quy định tại Quy chế này, Quy chế bồi dưỡng kế toán trưởng ban hành theo Quyết định số 769 TC/QĐ/TCCB ngày 23/10/1997 và theo Quyết định số 159 TC/CĐKT ngày 15/9/1989 của Bộ trưởng Bộ Tài chính mới có giá trị sử dụng theo quy định nêu trên

 

Khi đã hiểu rõ ” Học chứng chỉ kế toán trưởng có thời hạn không” , bạn muốn tìm địa chỉ đăng ký lớp học nhưng chưa biết nên chọn trung tâm nào?

Mời bạn tìm hiểu ” KHÓA HỌC KẾ TOÁN TRƯỞNG ” tại Công ty kế toán Hà Nội do giảng viên Học viện Tài Chính trực tiếp giảng dạy.

 

Thông tin chi tiết liên hệ:

Ms Hòa – Phòng đào tạo

Tel: 0978 365 021

Email : [email protected]

Website : Hoclamketoan.edu.vn