HUTECH mở lãnh vực hệ thống số liệu giám sát

Sinh viên lãnh vực hệ thống số liệu giám sát sẽ được huấn luyện hiểu biết trong các lĩnh vực giám sát kinh tế, quản trị công ty, hệ thống số liệu dựa theo nền HĐH của kỹ thuật số liệu và truyền thông.

Ngoài ra, SV sẽ được học các kỹ năng đề xuất, xây dựng và thi hành các biện pháp hệ thống số liệu cận cảnh trong sử dụng, hỗ trợ tác vụ giám sát và bán buôn của công ty; kỹ năng lập trình phần mềm app, kỹ năng tìm hiểu và khai thác các hư hỏng dính dáng trong lĩnh vực hệ thống số liệu; các kỹ năng mềm cấp thiết và ngôn ngữ nước ngoài.

Năm 2017, HUTECH dự định tuyển sinh lãnh vực hệ thống số liệu giám sát theo cả hai bề ngoài: xét tuyển theo kết quả cuối cùng thi cấp 3 đất nước và xét tuyển học bạ cấp 3 theo điểm học tập năm lớp 12.

G. Thùy