Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất.

Công ty đào tạo kế toán Hà Nội xin chia sẻ, cung cấp nội dung và download mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất hiện nay(thông tư 28) cho các bạn đang có nhu cầu sử dụng.

 

Mẫu tờ khai thuế môn bài mới nhất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm …………..

[02] Lần đầu ………………..         [03] Bổ sung lần thứ ……………..

[04] Người nộp thuế :………………………………………………………………………….

[05] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[06] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[07] Quận/huyện: ……………….[08] Tỉnh/Thành phố: ………………………………

[09] Điện thoại: …………………[10] Fax: ………………[11] Email: …………………..

[12] Đại lý thuế (nếu có) :……………………………………………………………………..

[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………

[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

[15] Quận/huyện: ……………..[16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………

[17] Điện thoại: …………………[18] Fax: ………………[19] Email: ………………

[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ………………………..

II. Download Mẫu Tờ khai thuế môn bài mới (thông tư 28)—-> Tải về

Nguồnhttp://hoclamketoan.edu.vn

Comments

comments

 

Tags: ,