Mô tả công việc kế toán Sản xuất

Hiện nay, nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường hay các bạn ra trường đã lâu đang trong quá trình tìm việc và xin việc làm kế toán. Nhưng các bạn vẫn còn mơ hồ hay chưa định hình được vị trí công việc mình muốn làm là cần làm những gì: kế toán sản xuất, kế toán thuế, kế toán kho, kế toán tổng hợp…

Bài viết sau đây, KẾ TOÁN HÀ NỘI mô tả cụ thể công việc kế toán sản xuất để các bạn nắm vững hơn lý thuyết khi đi xin việc:

 

cong-viec-ke-toan-san-xuat

I. Công việc cụ thể kế toán sản xuất:

  1. Công tác kế toán.

    a. Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.

b. Theo dõi hàng hoá, nguyên vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp, chuyển số liệu về kế toán trưởng.

c. Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư, nhân công, khấu hao tài sản …

d. Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

e. Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, hàng hóa theo định mức và những qui định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng

f. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.

g. Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

2. Công tác quản lý kho
a. Tổ chức công tác sắp đặt kho, bảo quản, phân loại nguyên vật liệu hàng hóa theo tiêu chí: dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

b. Kiểm soát công tác nhập, xuất nguyên vật liệu hàng hóa.

c. Xây dựng quy trình quản lý Kho, đào tạo nhân viên kho theo quy trình.Thường xuyên giám sát, kiểm tra (đột xuất và định kỳ) thủ kho trong việc bảo quản – cấp phát vật tư – thành phẩm, lập biên bản đánh giá đạt – không đạt để làm cơ sở đánh giá nhân viên. Tần suất định kỳ 1 tuần/1 lần, đột xuất là tuỳ do quyết định của Trưởng phòng hoặc KTSX.

d. Kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất tồn kho thực tế của vật tư và thành phẩm so với sổ sách.

e. Kết hợp cùng phòng QLSX kiểm kê vật tư, sản phẩm dở dang trên dây chuyền sản xuất.

f. Chịu trách nhiệm về vệ sinh, an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống mưa bão, thiên tai trong kho.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên dưới quyền.
a. Trực tiếp quản lý, điều hành các thủ kho.

b. Hướng dẫn, phân công công việc hàng ngày cho thủ kho và phụ kho. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đào tạo nhân viên về chuyên môn nghiệp vụ và chấp hành nội quy công ty.

c. Đọc, xem xét các báo cáo của nhân viên.

d. Đánh giá nhân viên theo quy định.

4. Phối kết hợp với các phòng hữu quan giải quyết công việc.
a. Cung cấp số liệu tồn kho chính xác, kịp thời, đúng thời gian cho phòng KH – KD phục vụ công tác lập KHSX và cung ứng vật tư. Thời gian: Theo yêu cầu của phòng KH-KD.

b. Căn cứ vào “Lệnh sản xuất” của phòng Kế hoạch – Kinh doanh lập phiếu xuất vật tư để thủ kho và phụ kho xuất vật tư phục vụ sản xuất hàng ngày.

c. Chỉ đạo các kho giải quyết công việc nhanh chóng thuận lợi, đúng thủ tục phục vụ công tác sản xuất và kinh doanh.

d. Xem xét và ký xác nhận bảng lương của khối sản xuất.

e. Cung cấp kịp thời số liệu kế toán cho các bộ phận liên quan (thông qua đề nghị và sự đồng ý của trưởng phòng)

5. Sẵn sàng làm các công việc khác khi được cấp trên phân công.
6. Làm thay công việc của nhân viên khi cần thiết.

II. Nhiệm vụ của kế toán sản xuất:

–   Lập giá thành kế hoạch sản xuất, tính giá thành thực tế khi nhập kho:

• Tập hợp các chứng từ liên quan của tất cả các Bộ phận thuộc xưởng sản xuất.
• Theo dõi và quản lý, kiểm tra khi đơn hàng kết thúc, chốt các khoản công nợ liên quan đến đơn hàng, giá trị chênh lệch cần xử lý khi kết thúc đơn hàng
• Cập nhật kịp thời số liệu để phản ánh chính xác tình hình công nợ của từng khách hàng kiểm tra đối chiếu công nợ quá hạn, tồn đọng. Báo cáo và đề xuất hướng giải quyết cho Ban Tổng giám đốc.
• Cập nhật phiếu nhập, phiếu xuất kho vật tư mỗi ngày.
• Kiểm tra tính đầy đủ, hợp lý của chứng từ, sổ sách. Lập biên bản khi phát hiện có sự sai lệch, vô lý.
• Thống kê kết quả sản xuất hàng ngày, tuần, quý, năm của từng Bộ phận, báo cáo lên Quản đốc tình hình hoạt động chung, nhấn mạnh những điểm tồn đọng, đề xuất phương hướng giải quyết.
• Tiếp nhận các Phiếu đặt hàng, triển khai cho Bộ phận in đóng gói thực hiện.
• Đề xuất, lưu giữ các biểu mẫu phục vụ sản xuất.
• Lưu giữ, luân chuyển chứng từ, công văn giữa xưởng sản xuất và các phòng ban liên quan.
• Soạn thảo văn bản, ghi chép nội dung các cuộc họp thuộc xưởng sản xuất. Theo dõi, đôn đốc nhắc nhở các Bộ phận thực hiện theo nội dung cuộc họp.
• Hoàn thành các nhiệm vụ khác do Quản đốc phân công.

–     Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

 

III. Kiến thức cần có của công việc Kế toán sản xuất:

–         Kế toán nhập xuất nguyên vật liệu,

–         Kế toán tiền lương, khấu hao tài sản cố định,

–         Tính định mức chi phí sản xuất,

–         Phân bổ chi phí sản xuất,

–         Tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm hoàn thành

–         Có kỹ năng tốt từ chi tiết đến tổng hợp về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất một cách hiệu quả nhất (tổ chức công tác chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản kế toán, hạch toán kế toán, lập BCTC, quyết toán thuế GTGT & thuế TNDN,…đặc biệt là chênh lệch TGHĐ trong doanh nghiệp sản xuất)

 

IV.  Tiêu chuẩn công việc kế toán sản xuất.

Tiêu chuẩn công việc của Kế toán sản xuất bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:

1. Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán.
2. Đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
3. Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về thuế, nguyên tắc – chuẩn mực tài chính kế toán
4. Kỹ năng thu thâp thông tin, số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo

Mời bạn đọc tiếp : Mô tả công việc kế toán kho