Lãi suất nh gia tăng vì đâu?

Vì sao một loạt ngân hàng nhỏ gia tăng mức lãi suất kêu gọi VND ở kỳ hạn ngắn? Lãi suất gia tăng nhẹ 0,1-0,2% Trước diễn ra một số nh (NH) điều chỉnh gia tăng nhẹ 0,1-0,2%/năm lãi suất tiền VND cho các kỳ hạn ngắn, đại diện của Ngân hàng Nhà nước (ngân […]

Read More →
TS Lê Xuân Nghĩa – Viện trưởng Viện tìm hiểu cải tiến bán buôn BDI:Ngân hàng Nhà nước đã rất quyết liệt tái cấu tạo nh

Đó là nhận xét của TS Lê Xuân Nghĩa – Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển bán buôn BDI – khi nhìn lại chính sách tái cấu trúc ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước (ngân hàng nhà nước). Theo đó, công cuộc tái cấu trúc này sẽ tạo tiền đề cần chú trọng […]

Read More →
Ông Phạm Xuân Hòe – Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Ngân hàng:Tái cơ cấu những nh – mở đường cho mua – bán nợ

Chính sách tiền tệ (CSTT) và thao tác ngân hàng công đoạn 2011-2015 được đánh giá là thành công và sẽ có đa dạng thách thức trong thời lượng tới. Cụ thể, trong công đoạn này, Ngân hàng Nhà nước (ngân hàng nhà nước) đã xử lý “cô lập – gói gọn” các ngân hàng […]

Read More →