Trường Văn Hiến cơ quan tọa đàm về Brexit và Cộng đồng…

Ngày 23-6-2016 đã trở thành một thời khắc mang tính history không chỉ của riêng nước Anh mà còn của cả những châu lục, khi đất nước này cơ quan lấy phản ánh người dân về việc rời khỏi Liên minh châu Âu. Kết quả của cuộc trưng cầu dân ý đã ảnh hưởng đến nền kinh tế nước Anh và liên đới đến toàn cầu như thế nào? Đã có rất đa dạng giả thuyết được đưa ra và những bàn cãi vẫn chưa có hồi kết. Trước đó, ngày 31-12-2015, Cộng đồng ASEAN official hình thành với ba trụ cột về Chính trị – An ninh, Kinh tế và Văn hóa – Xã hội nhằm thực tế hóa những mục đích đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020.

Nhân hai chương trình lớn về sự chào đời của Cộng đồng kinh tế ASEAN và chương trình Brexit, Trường ĐH Văn Hiến cơ quan Hội thảo Brexit và Cộng đồng kinh tế ASEAN dưới góc nhìn hội nhập vào lúc 8 giờ ngày 3-8 -2016 tại nhà nghỉ Rex nhằm tạo forum bác học để những nhà tìm hiểu, giảng viên, nhà giám sát, chuyên viên kinh tế share triết lý, đề xuất biện pháp đóng góp huấn luyện nguồn nhân lực chất lượng cao thỏa mãn đòi hỏi hội nhập.

Hội thảo đã nhận được trên 10 bài viết với những nội dung dính dáng (i) Brexit và tác động của nó đến kinh tế nước ta và tiến trình liên kết ASEAN; Brexit và những hư hỏng đặt ra đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN; Tác động ấu trĩ của Brexit đến nền kinh tế VN (ii) Những vấn đề đặt ra trong phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam; Tác động của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến nguồn nhân lực; Giải pháp đào tạo nhân lực du lịch chất lượng cao của Trường Đại học Văn Hiến đáp ứng nhu cầu hội nhập; Khả năng hội nhập của nguồn nhân lực về kế toán VN trong AEC.

Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến

Sinh viên Trường ĐH Văn Hiến

Các hư hỏng bàn luận xoay quanh việc phân tách sự ảnh hưởng nền kinh tế, chính trị của Brexit, cũng như sự ảnh hưởng đến những giai đoạn hội nhập cộng đồng kinh tế Asean. Đặc biệt là việc huấn luyện nguồn nhân lực thỏa mãn đòi hỏi hội nhập, đặc điểm khác biệt là lãnh vực tham quan, kinh tế, kế toán.

Trường ĐH Văn Hiến là một trường ĐH đa lãnh vực, đa lĩnh vực, đa trình độ và đa bề ngoài huấn luyện theo xu hướng app, linh hoạt theo đề nghị cải tiến kinh tế cộng đồng. Với triết lý huấn luyện SV Văn Hiến “Thành nhân trước lúc thành danh, qua 19 năm tác vụ ngôi trường đã cung cấp cho cộng đồng hơn 15.000 cử yếu tốt nghiệp với 30 lãnh vực và lãnh vực nghề chuyên môn, trong đó có 02 lãnh vực “tự do dịch chuyển của lao động có giấy chứng nhận huấn luyện” trong 10 nước ASEAN là kế toán và tham quan. Hội thảo sẽ giúp đỡ cho ngôi trường có chính sách huấn luyện nguồn nhân lực chất lượng cao thỏa mãn với những giai đoạn hội nhập toàn cầu.